Muista myös kotitalousvähennys ja arvonlisäveroton palvelu

  • Palvelut ovat seniorille arvonlisäverottomia tai jos toimintakykysi on heikentynyt ja et selviydy kotonasi ilman palveluja. Ota yhteyttä niin tulen tekemään ilmaisen arviointikäynnin, jonka pohjalta laadimme kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman.
  • Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

  • Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

  • Lisätietoja: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Laskutus

Maksuehto on 10 kalenteripäivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta perimme 5,00 €. Albertiinan Hoiva- ja Tukipalveluilla on oikeus keskeyttää palveluiden tuottaminen, mikäli sopimuksen ehtoja oleellisesti rikotaan.